เพิ่มเพื่อน

พิมพ์เคทอง-เคเงิน

ฉลากเคทอง ฉลากเคเงิน สีโรสโกล์ด หรือ สติ๊กเกอร์ข้อความสีทอง บางคนอาจจะเรียกว่าสติ๊กเกอร์ทองเงาก็ได้ ซึ่งเป็นงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ที่สร้างความสวยหรูให้กับผลิตภัณฑ์
ได้มากยิ่งขึ้น
จึงเป็นที่นิยมตลอดมา 

ฉลากเคทอง หรือบางท่านอาจเรียกว่า งานพิมพ์เคทอง โดยจะกระบวนการพิมพ์ จะใช้ฟรอยด์สีทองลงบนผิวของเนื้อสติ๊กเกอร์ ทำให้เกิดสีทองตามตำแหน่งที่จัดวางบนไฟล์
ที่สั่งจะสั่งพิมพ์ รวมถึงไฟล์แบบโลโก้ก็พิมพ์เคทองเคเงินได้

ฉลากเคทอง สามารถพิมพ์ลงเนื้อสติ๊กเกอร์ ได้ 2 ชนิด

1. ฉลากเคทอง (kทอง) ลงบนเนื้อสติ๊กเกอร์กระดาษขาวเงา
งานพิมพ์จะได้สีทองบนผิวของเนื้อสติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว มีเงาเล็กน้อย จะไม่กันน้ำ เพราะเป็นวัสดุกระดาษ

2. ฉลากเคทอง (kทอง) ลงบนเนื้อสติ๊กเกอร์ใส
งานพิมพ์จะได้สีทองบนผิวของเนื้อสติ๊กเกอร์ใสขุ่นหน่อยๆ มีเงาเล็กน้อย  กันน้ำน้ำ เพราะเป็นวัสดุเป็นเนื้อสติ๊กเกอร์ PP


นอกจากการพิมพ์เคทองแล้ว
ยังสามารถจัดพิมพ์เป็นเคเงินได้อีกด้วย


ฉลากเคเงิน สามารถพิมพ์ลงเนื้อสติ๊กเกอร์ ได้ 2 ชนิด

1. ฉลากเคเงิน (kเงิน) ลงบนเนื้อสติ๊กเกอร์กระดาษขาวเงา
งานพิมพ์จะได้สีทองบนผิวของเนื้อสติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว มีเงาเล็กน้อย จะไม่กันน้ำ เพราะเป็นวัสดุกระดาษ

2. ฉลากเคเงิน (kเงิน) ลงบนเนื้อสติ๊กเกอร์ใส
งานพิมพ์จะได้สีทองบนผิวของเนื้อสติ๊กเกอร์ใสขุ่นหน่อยๆ มีเงาเล็กน้อย  กันน้ำน้ำ เพราะเป็นวัสดุเป็นเนื้อสติ๊กเกอร์ PP


ตัวอย่างงานพิมพ์เคเงิน ลงสติ๊กเกอร์ใส


แบบฟอร์มติดต่อกลับ