เพิ่มเพื่อน

พิมพ์ สติ๊กเกอร์ ฟ รอย ด์ ทอง สติ๊กเกอร์ ฟ รอย ด์ เงิน

พิมพ์ สติ๊กเกอร์ ฟ รอย ด์ ทอง
พิมพ์ สติ๊กเกอร์ ฟ รอย ด์ เงิน หรือ ฟ รอย ด์ ทอง (ฉลากเคทอง ฉลากเคเงิน) สติ๊กเกอร์สีทอง สีโรสโกล์ด หรือ สติ๊กเกอร์ข้อความสีทอง บางคนอาจจะเรียกว่าสติ๊กเกอร์ทองเงาก็ได้ จะใช้กับประเภทสายมู สายวัตถุมงคลต่างๆ หรือแม้แต่งานแต่งงาน ซึ่งเป็นงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ที่สร้างความสวยหรูหราให้กับสินค้านั้นๆ หรือผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้น
จึงเป็นที่นิยมตลอดมา 

ฉลากเคทอง หรือบางท่านอาจเรียกว่า งานพิมพ์ สติ๊กเกอร์ ฟ รอย ด์ ทอง โดยจะกระบวนการพิมพ์ จะใช้ฟรอยด์สีทองลงบนผิวของเนื้อสติ๊กเกอร์ ทำให้เกิดสีทองตามตำแหน่งที่จัดวางบนไฟล์
ที่สั่งจะสั่งพิมพ์ รวมถึงไฟล์แบบโลโก้ก็พิมพ์ สติ๊กเกอร์ ฟ รอย ด์ ทอง และ พิมพ์ สติ๊กเกอร์ ฟ รอย ด์ เงินได้

พิมพ์ สติ๊กเกอร์ ฟ รอย ด์ ทอง สามารถพิมพ์ลงเนื้อสติ๊กเกอร์ ได้ 2 ชนิด

1. พิมพ์ สติ๊กเกอร์ ฟ รอย ด์ ทอง (ฟ รอย ด์ ทอง) ลงบนเนื้อสติ๊กเกอร์กระดาษขาวเงา
งานพิมพ์จะได้สีทองบนผิวของเนื้อสติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว มีเงาเล็กน้อย จะไม่กันน้ำ เพราะเป็นวัสดุกระดาษ

2. พิมพ์ สติ๊กเกอร์ ฟ รอย ด์ ทอง (ฟ รอย ด์ ทอง) ลงบนเนื้อสติ๊กเกอร์ใส
งานพิมพ์จะได้สีทองบนผิวของเนื้อสติ๊กเกอร์ใสขุ่นหน่อยๆ มีเงาเล็กน้อย  กันน้ำน้ำ เพราะเป็นวัสดุเป็นเนื้อสติ๊กเกอร์ PP


ตัวอย่างงานพิมพ์ สติ๊กเกอร์ ฟ รอย ด์ ทอง

นอกจากการพิมพ์ สติ๊กเกอร์ ฟ รอย ด์ ทองแล้ว
ยังสามารถจัดพิมพ์ฟ รอย ด์ ทองได้อีกด้วย


สติ๊กเกอร์ ฟ รอย ด์ เงิน สามารถพิมพ์ลงเนื้อสติ๊กเกอร์ ได้ 2 ชนิด

1. สติ๊กเกอร์ ฟ รอย ด์ เงิน (ฟ รอย ด์ เงิน) ลงบนเนื้อสติ๊กเกอร์กระดาษขาวเงา
งานพิมพ์จะได้สีเงินบนผิวของเนื้อสติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว มีเงาเล็กน้อย จะไม่กันน้ำ เพราะเป็นวัสดุกระดาษ

2. สติ๊กเกอร์ ฟ รอย ด์ เงิน (ฟ รอย ด์ เงิน) ลงบนเนื้อสติ๊กเกอร์ใส
งานพิมพ์จะได้สีเงินบนผิวของเนื้อสติ๊กเกอร์ใสขุ่นหน่อยๆ มีเงาเล็กน้อย  กันน้ำน้ำ เพราะเป็นวัสดุเป็นเนื้อสติ๊กเกอร์ PP


ตัวอย่างงานพิมพ์ สติ๊กเกอร์ ฟ รอย ด์ เงิน


แบบฟอร์มติดต่อกลับ