รับ ทำ สติ๊กเกอร์ ติดขวดครีม

สติ๊กเกอร์ติดขวดครีมขนาดที่เหมาะกับ รูปทรงสี่เหลี่ยม หรือ รูปทรงกลม

- ขนาด 3 ซม. x 3 ซม.
ขนาด 3.5 ซม. x 3.5 ซม.
ขนาด 4 ซม. x 4 ซม.
ขนาด 4.5 ซม. x 4.5 ซม.
ขนาด 5 ซม. x 5 ซม.
- ขนาด 3 x 4.5 cm.
- ขนาด 2 x 4 cm.
- ขนาด 1.7 x 4.8 cm.
- ขนาด 1.5 x 7 cm.
- ขนาด 4 x 7.5 cm.
- ขนาด 3 x 5.2 cm.
- ขนาด 3.2 x 5.6 cm.
- ขนาด 4.5 x 8.2 cm.


  • สติ๊กเกอร์ขนม / สติ๊กเกอร์เบเกอรี่ / สติ๊กเกอร์ติดขวดน้ำสมุนไพร - ขนาด 3 ซม. x 3 ซม. -ขนาด 3.5 ซม. x 3.5 ซม.-ขนาด 4 ซม. x 4 ซม.-ขนาด 4.5 ซม. x 4.5 ซม.-ขนาด 5 ซม. x 5 ซม.

  • สติ๊กเกอร์ขนม / สติ๊กเกอร์เบเกอรี่ / สติ๊กเกอร์ติดขวดน้ำสมุนไพร - ขนาด 3 ซม. x 3 ซม. -ขนาด 3.5 ซม. x 3.5 ซม.-ขนาด 4 ซม. x 4 ซม.-ขนาด 4.5 ซม. x 4.5 ซม.-ขนาด 5 ซม. x 5 ซม.

  • สติ๊กเกอร์ฝาครีม สติ๊กเกอร์วงกลมติดบอกชื่อสินค้า หรือใช้งานทั่วไป- ขนาด 3 ซม. x 3 ซม.-ขนาด 3.5 ซม. x 3.5 ซม.-ขนาด 4 ซม. x 4 ซม.-ขนาด 4.5 ซม. x 4.5 ซม.-ขนาด 5 ซม. x 5 ซม.

  • ขนาดสติ๊กเกอร์ ติดกล่องเค้ก เบเกอรี่ ที่เหมาะกับ รูปทรงสี่เหลี่ยม หรือ รูปทรงกลม - ขนาด 3 ซม. x 3 ซม.-ขนาด 3.5 ซม. x 3.5 ซม.-ขนาด 4 ซม. x 4 ซม.-ขนาด 4.5 ซม. x 4.5 ซม.-ขนาด 5 ซม. x ...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 5,975,067