รับพิมพ์ ฉลากติดฝาครีม

สติ๊กเกอร์ฝาครีม สติ๊กเกอร์วงกลมติดบอกชื่อสินค้า หรือใช้งานทั่วไป


- ขนาด 3 ซม. x 3 ซม.

ขนาด 3.5 ซม. x 3.5 ซม.
ขนาด 4 ซม. x 4 ซม.
ขนาด 4.5 ซม. x 4.5 ซม.
ขนาด 5 ซม. x 5 ซม.

 


  • สติ๊กเกอร์ขนม / สติ๊กเกอร์เบเกอรี่ / สติ๊กเกอร์ติดขวดน้ำสมุนไพร - ขนาด 3 ซม. x 3 ซม. -ขนาด 3.5 ซม. x 3.5 ซม.-ขนาด 4 ซม. x 4 ซม.-ขนาด 4.5 ซม. x 4.5 ซม.-ขนาด 5 ซม. x 5 ซม.

  • สติ๊กเกอร์ขนม / สติ๊กเกอร์เบเกอรี่ / สติ๊กเกอร์ติดขวดน้ำสมุนไพร - ขนาด 3 ซม. x 3 ซม. -ขนาด 3.5 ซม. x 3.5 ซม.-ขนาด 4 ซม. x 4 ซม.-ขนาด 4.5 ซม. x 4.5 ซม.-ขนาด 5 ซม. x 5 ซม.

  • สติ๊กเกอร์ติดขวดครีมขนาดที่เหมาะกับ รูปทรงสี่เหลี่ยม หรือ รูปทรงกลม - ขนาด 3 ซม. x 3 ซม.-ขนาด 3.5 ซม. x 3.5 ซม.-ขนาด 4 ซม. x 4 ซม.-ขนาด 4.5 ซม. x 4.5 ซม.-ขนาด 5 ซม. x 5 ซม.- ขนาด 3...

  • ขนาดสติ๊กเกอร์ ติดกล่องเค้ก เบเกอรี่ ที่เหมาะกับ รูปทรงสี่เหลี่ยม หรือ รูปทรงกลม - ขนาด 3 ซม. x 3 ซม.-ขนาด 3.5 ซม. x 3.5 ซม.-ขนาด 4 ซม. x 4 ซม.-ขนาด 4.5 ซม. x 4.5 ซม.-ขนาด 5 ซม. x ...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 5,975,068