แนะนำขนาดพิมพ์

1. ควรพิมพ์สติ๊กเกอร์ ขนาดเท่าไหร่ เราขอแนะนำ ?


คำแนะนำ: ควรดูที่สินค้าว่าเป็นสินค้า ประเภทอะไร 

1.1 สติ๊กเกอร์ขนม / สติ๊กเกอร์เบเกอรี่ / สติ๊กเกอร์ติดขวดน้ำสมุนไพร

- ขนาด 3 ซม. x 3 ซม.
ขนาด 3.5 ซม. x 3.5 ซม.
ขนาด 4 ซม. x 4 ซม.
ขนาด 4.5 ซม. x 4.5 ซม.
ขนาด 5 ซม. x 5 ซม.


1.2 สติ๊กเกอร์ฝาครีม สติ๊กเกอร์วงกลมติดบอกชื่อสินค้า หรือใช้งานทั่วไป

 - ขนาด 3 ซม. x 3 ซม.

ขนาด 3.5 ซม. x 3.5 ซม.
ขนาด 4 ซม. x 4 ซม.
ขนาด 4.5 ซม. x 4.5 ซม.
ขนาด 5 ซม. x 5 ซม.

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 5,975,068