เพิ่มเพื่อน

สติ๊กเกอร์กล่องขนม

ฉลากสติ๊กเกอร์ติดกล่องขนม ฉลาก ขนม แปะลงกล่องพลาสติกใส
สติ๊กเกอร์ติดกล่องกระดาษ เนื้อสติ๊กเกอร์เป็น เนื้อพลาสติกพีวีซี ทนน้ำ ทนแดด เมื่อปริ้นไฟล์แบบลงบนผิวเนื้อวัสดุแล้ว จะมีความมันเงาของเนื้อวัสดุ ทำให้เป็นที่นิยมในการติดแปะกับขนม

ในส่วนของขนาดสติ๊กเกอร์ที่นิยมสั่งปริ้น มีหลากหลายขนาด ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องนำไปติดใช้งาน เพื่อเสริมให้กล่องขนม มีความน่าซื้อมากยิ่งขึ้น

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ