TES-002-เกรด คมชัด (เนื้อใส-เงา) ราคา 180 ฿ (ฟรี! ส่งEMS)

รหัส TES-002
ขนาดสติ๊กเกอร์สำหรับ (ติดขนม / ติดฝาครีม / ติดกล่องเค้ก 
/ ติดแก้วกาแฟ / ติดขวดน้ำ ฯลฯ
แนะนำ สติ๊กเกอร์ (ทรงกลม หรือ / ทรงสี่เหลี่ยม) ขนาด 3.5 x 3.5 cm. 

**** เพิ่มเติม :: หากมี size ขนาดงานพิมพ์มาเอง ต้องการทราบว่าจะได้กี่ดวง
สอบถามได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทาง 1  Email:  team49baht@gmail.com
ช่องทาง 2  Facebook Page:  49bahtsticker
ช่องทาง 3  Line@ :  @xsc4140vต้องการสั่งพิมพ์ ราคานี้ กดปุ่มสั่งซื้อ (ด้านล่าง) พร้อมให้ข้อมูลติดต่อกลับ

ภายใน 24 ชม. ทีมงานฝ่ายขาย จะติดต่อกลับ-สรุปราคาโอนยอด-ลำดับถัดไปค่ะ


ขนาดที่พิมพ์      จำนวนสติ๊กเกอร์ที่จะได้รับ (ดวง) 

3 x 3 cm. 78
3 x 2 cm. 117
2.5 x 2 cm. 124
1.5 x 6 cm. 80
2 x 6 cm. 48
3 x 6 cm. 30
3.5 x 3.5 cm. 55
1.5 x 5 cm. 80
5 x 4 cm. 38
4 x 4 cm. 50
14 x 1.5 cm. 20
1.5 x 4.7 cm. 80
2 x 4.7 cm. 63
1.5 x 1.5 cm. 180
1.5 x 4 cm. 80
6 x 12 cm. 7
2 x 2 cm. 112
7.5 x 12.5 cm. 5
3.5 x 4 cm. 35
3.7 x 3.7 cm. 40
3.8 x 3.8 cm. 40
3.5 x 6 cm. 25
3 นิ้ว x 3.5 นิ้ว 8
1.5 x 1.5 นิ้ว 40
3 x 4 cm. 60
3.5 x 8 cm. 20
4 x 8.5 cm. 16
5.5 x 5 cm. 18
5.5 x 5.5 cm. 18
2.5 x 4 cm. 56
4 x 5.5 cm. 24
2 x 4 cm. 72
3.5 x 10 cm. 18
15 x 30 cm. 1
15 x 15 cm. 2
4 x 11 cm. 15
9.5 x 6 cm. 10
5 x 12 cm. 10
   

 **** เพิ่มเติม :: หากมี size ขนาดงานพิมพ์มาเอง ต้องการทราบว่าจะได้กี่ดวง

สอบถามได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทาง 1  Email:  team49baht@gmail.com
ช่องทาง 2  Facebook Page:  49bahtsticker
ช่องทาง 3  Line@ :  @xsc4140v


ต้องการสั่งพิมพ์ ราคานี้ กดปุ่มสั่งซื้อ (ด้านล่าง) พร้อมให้ข้อมูลติดต่อกลับ

ภายใน 24 ชม. ทีมงานฝ่ายขาย จะติดต่อกลับ-สรุปราคาโอนยอด-ลำดับถัดไปค่ะ

฿180
จำนวน:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 5,975,068