วัดสติ๊กเกอร์

วิธีการวัดขนาดสติ๊กเกอร์ 
เพื่อนำขนาดที่วัดได้ มาสั่งพิมพ์เป็นสติ๊กเกอร์  หรือ/ ฉลากสินค้า ที่ถูกต้อง

เตรียม อุปกรณ์ที่จะใช้วัด ดังนี้
1. สายวัด หรือ/ ไม้บรรทัด
2. ปากกา หรือ/ดินสอ
3. แพ็คเก็จสินค้า (จริง) ที่จะวัด เพื่อการวัดจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

( เพิ่มเติม ) ถ้าวัดฝาครีม ให้ (ลบ-ค่าที่วัดได้ลง อีก 2 มม. เพื่อเวลานำไปติดใช้งาน จะได้ไม่มีพื้นที่นอกกรอบยื่นออกไป)

สิ่งสำคัญ**การวัดขนาดจากกระปุก ให้ใช้ไม้บรรทัด หรือสายวัด (ถ้ารูปขวดเป็นรูปทรงโค้ง)

เพื่อจะได้ขนาดที่พอดี และติดเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ค่ะ

( มีภาพตัวอย่างการวัด ) เลื่อนดูด้านล่างได้คะ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 5,975,067